Hızla değişen dünyanın yeni ve etkin hareketi olarak kabul edilen inovasyon eğitim alanında meydana gelen dönüşüm sürecinin temel kavramlarından biri olarak yerini almaktadır. Bizler Altıneller Okulları olarak gerek akademik anlamda gerekse sosyal ve bilimsel anlamda değişen 21.YY dünyasına hazır çocuklar yetiştirme amacındayız.

Altıneller’ de dersler her kademede yılın müfredat gereklerinin yerine getirilmesini yanı sıra her branşta ekstra ders saatleriyle LGS sınavına hazırlık süreci sürdürülür.

Hafta içi 45 saat ders gören öğrencilerimizin programları öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle ayarlanmaktadır. 45 saatin yanı sıra cumartesi günleri sınav grubu derslerinden etütler yapılmaktadır.

 

YURDIŞI EĞİTİM ANLAŞMALARI

Altıneller Okulları olarak amacımız her zaman “Dünya İnsanı” yetiştirmek olmuştur. Bu yüzden eğitimde sınırları aşıp Londra ve New York’taki dil okullarında öğrencilerimize eğitim görme imkanı sağlıyoruz.

 

ÇİFT DİL EĞİTİMİ

Altıneller öğrencilerini ulusal sınırların dışına taşımak için 16 saatlik İngilizce dersleriyle dil eğitimini yürütür. Öğrencilerimiz yabancı öğretmenler eşliğinde yabancı dilleri yaşayarak öğrenir.

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerimiz birçok branşta dünyada geçerli olan sınavlara girer.

URFADO

KANGURU

TALES

IELT Junior and Young Adult Exams

Middie Years

5. ve 6.SINIFLAR

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş aşamasında önemli bir yer tutan LGS çalışmalarına 5. ve 6. sınıflarda başlanmaktadır.
 • Her öğrenciye yıl boyunca süreç değerlendirme amaçlı 12 adet deneme sınavı ve 12 adet branş tarama sınavı olmak üzere toplam 24 adet sınav uygulanır.
 • 250 adet Konu Kazanım, 54 adet Ünite Kazanım, 8 adet Genel Tekrar testi uygulanır.
 • Eğitim-Öğretim yılı boyunca rehberlik servisi tarafından envanterler uygulanır.

 

7.SINIFLAR

 • Lise Giriş Sınavların (LGS) hazırlık aşaması olarak da değerlendirilebilecek olan 7. sınıflarda temel eğitim ile LGS hazırlığı buluşturulur.
 • Her öğrenciye yıl boyunca süreç değerlendirme amaçlı 12 adet deneme sınavı ve 12 adet branş tarama sınavı olmak üzere toplam 24 adet sınav  uygulanır.
 • 284 adet konu kazanım 64 adet ünite kazanım ve 12 adet genel tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

 

8.SINIFLAR

 • Lise hazırlık dönemini kapsayan çalışmalarımız ağustos ayının ikinci haftası başlar ve tamamen LGS hazırlık süreci olarak devam eder.
 • Okulumuz ara tatillerde sınav grubu öğrencilerine konu anlatımı ve soru çözüm kampı yapar.
 • Yıl boyunca 25 Türkiye geneli olmak üzere toplam 48 deneme sınavı uygulanır.
 • 316 adet konu kazanım, 72 adet ünite kazanım ve 24 adet genel tekrar testleri uygulanır.
 • Yıl boyunca toplam sekiz adet rehberlik envanterleri yapılır.

Altıneller Okulları olarak temel prensibimiz; teknolojinin eğitim hayatımıza kazandırdığı yeniliklerden yararlanarak, Atatürkçü düşünceye sahip, alanında uzman eğitim kadrosuyla çağdaş, aktif, sevgi dolu, iletişimi güçlü, yapıcı ve yaratıcı bireyleri topluma kazandırmaktır. Altıneller Anadolu Lisesi, MEB müfredatının uygulandığı, TYT ve AYT‘ye hazırlık için 6 gün eğitim yapan özel bir okuldur.

Cumartesi günleri;

-Deneme sınavları
-Yazılı ve deneme sınav sonucuna göre VIP çalışmaları yapılır.

Eğitim sistemimizin içeriğinde;
-Ders bazında atölye çalışmaları (atölye çaışmalarında öğrenci bireysel soru çözer.)
-Ödev saati
-Ödev takibi
-Modüler soru çözümü (birbirine benzeyen ders gruplarıyla ilgili yapılan soru çözümü)
-Kitap okuma saati
-Tarama sınavları
-Deneme sınavları
-Öğrencinin özelliklerine göre program hazırlanması yer alır.

Her Eğitim-Öğretim yılı için 11. ve 12. sınıflar Ağustos ayında derse başlar. Sınıflarımız, Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre oluşturulur.

Altıneller Okulları bursluluk sınavı ve liselere geçiş sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci kabul eden Fen Lisemiz; sistemli olmanın ve disiplinin öğrenci başarısında büyük pay sahibi olduğunun bilinciyle çalışmalar yapar. Fen lisemizin temel hedefi öğrencilerini iyi üniversitelerin sayısal tabanlı en iyi bölümlerine yerleştirmektir.

20-24 kişilik olan sınıflarımız homojendir. Gruplar, öğrencilerimizin girmiş oldukları deneme sınavları ortalamaları ve göstermiş oldukları başarı performansına göre belirlenir. Belirlenen bu seviye grupları öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bire bir ilginin ve takviyenin oluşmasına zemin sağlar.

Fen lisemizin amacı daha hızlı düşünen, yazılımı ve teknolojiyi bilen girişimci bilim insanları yetiştirmektir. Bu bilinçle okulumuzda TÜBİTAK, Matematik ve Fen Olimpiyatları çalışmalarına büyük önem verilmektedir. İyi İngilizce konuşmanın bilimde ve iş hayatında tartışmasız öneminin bilincinde olan okulumuz İngilizce dil eğitimine önem vermektedir.

HIZLI İLETİŞİM FORMU

Adı Soyadı*

Eposta Adresi*

Telefon Numarası*

İletiniz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

"Bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum."