Anaokulumuzda eğitim öğretim programımızın öncelikli hedefi bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan ve bunu yaşama geçirebilen ve yeni fikirler üretebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Anaokulumuzda öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiğinden “Etkin Öğrenme ve Çoklu Zeka Modeli” esas alınmaktadır. Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alarak hazırladığımız eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Günlük programımız dahilinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve çok çeşitli proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Öğrencilerimiz planlayan, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler haline gelirken tüm etkinliklerini oyunla birleştirir ve onların okulda mutlu olmalarını sağlarız. Ana hazırlık sınıflarımız ilkokul öncesi okul fikrine alışmak, okuldaki etkinliklere katılmak ve zevk almak, yaşıtlarıyla yeni sosyal ilişki ve deneyimler yaşamak, bedensel ve dilsel olarak kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için düzenlenmiş çok özel bir ortamdır. Eğitim programları oluşturulurken temelde ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma- yazma çalışmaları esas alınmıştır.

 • EĞLENCELİ BİLİM

  Bilimi çocuklarımıza oyun + deney yöntemiyle öğreten bir sistemimizdir.

 • MAKİ AKADEMİ

  Öğrencilerin doğa ile bağlarını güçlendiren, çevre bilincini sağlayan tabiat dersimizdir.

 • CROSSACTION KIDS

  3-10 yaş aralığında çocuklara özel olarak yaptırılan güç-kondisyon bağlantısını esas alan bir program bütünüdür.

 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK BİRİMLERİ

  Okulumuzda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 2 ayrı uzman tarafından verilmektedir.

 • HAFTADA 18 SAAT İNGİLİZCE

  Haftada 18 saat İngilizce dersi ve cumartesi ingilizce destek programı oyunlarla uygulanmaktadır.

 • FUTURE KIDS

  Oyunlarla matematik öğretimi programımızdır.