Altıneller Anaokulunda, Eğitim yolculuğunun birinci ve “en önemli adımı” olan Okul Öncesi Eğitimi, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Çocuk Gelişimi alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, deneyimli öğretmen kadrosu tarafından programda yer alan, hedefler-kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları-öğrenme ortamları hazırlanır.

Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarına hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı;
~Çocuklarımızın çok yönlü (psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek,
~Benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,
~Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,
~Evden okula olumlu geçişi sağlamak,
~Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak,
~Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek,
~İlkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,
~Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine , gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,