CLIL günümüzdeki en çağdaş yabancı dil öğretme metotlarından biridir. CLIL’de amaç, bilgiyi yabancı dilde basit bir şekilde sunmak yerine öğrencilere dili fonksiyonel olarak kullanabilecekleri bir öğrenme ortamı yaratmaktır.

Akademik İngilizce Eğitimi “CLIL” (Content and Language Integrated Learning) matematik, tarih, coğrafya, fen bilimleri, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerin içeriğinin öğretilirken yabancı dilin öğretilmesini de kapsar. “CLIL” AB ülkelerinin hemen hemen hepsinde uygulanmaktadır.

Dil öğrenimi Altıneller’de okul öncesinden başlayarak, ilkokul 4.Sınıfın sonuna kadar; matematiksel sayı ve kavramları tanıma, bilimsel kelimelerini öğrenme, el işleri, oyun aktiviteleri, dramalar ve  günlük konuşma diyalogları gibi konu başlıkları altında şekillendirilerek öğrencilerin de derslere aktif katılımlarını sağlayarak gerçekleştirilir.

Eğitim sürecinde yabancı öğretmenlerimizin de katkısı büyük ölçüdedir. Küçük yaşlardan itibaren verilen dil eğitimi yabancı öğretmenlerimizin de desteğiyle “anlamsal bağlantıyı kurma”, “kendini İfade etme becerisi”, “sosyal ve duygusal zekada gelişme” ve “hedeflenen yabancı dili etkili ve doğru şekilde kullanma” gibi alanlarda öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlar.