Okulumuzda haftalık ders saati 45 saat olarak uygulanmaktadır. 45 saatin 35 saati ders, 8 saati etüt, 2 saati Rehberlik ve Sosyal Etkinlik olarak planlanmıştır.

Bilimsel gerçeklerin farklı bakış açılarıyla sunulduğu okulumuzda fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Öğrenim sürecinde her öğrencinin matematik ya da fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Öğrenciler proje ve seminer çalışmalarını istek ve yeteneklerine göre bireysel olarak ya da grup halinde, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirirler. Ayrıca Bilim Olimpiyatları ve TÜBİTAK Proje Yarışmaları’na katılmaları için sunulan olanaklar, öğrencilerin başarılarının artmasını sağlar.

Altıneller Fen Lisesi öğrencileri tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu elektronik dersliklerde işler, internet aracılığıyla proje ve ödevleri için gereken bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırlar. Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüplerimiz öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenciler toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir.

Fen Lisesi 9.10.11. sınıflarda öğrencilerin, haftada en az iki saat öğrenci kulüplerinde eğitim almaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin, sosyal başarı kazanacağı bir yeteneğinin olduğu inancıyla bütün öğrencilerimizin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda seçebilecekleri ve öğrencilere daha geniş imkânlar sunmak amacıyla, bir çok öğrenci kulübü oluşturulmuştur.

 1. GRAFİK TASARIM KULÜBÜ
 2. GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
 3. FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
 4. TELLİ ÇALGILAR KULÜBÜ
 5. RİTİM KULÜBÜ
 6. TİYATRO KULÜBÜ
 7. DANS KULÜBÜ
 8. BASKETBOL KULÜBÜ
 9. VOLEYBOL KULÜBÜ
 10. FUTBOL KULÜBÜ
 11. SATRANÇ KULÜBÜ
 12. OKÇULUK KULÜBÜ
 13. BASIN YAYIN KULÜBÜ
 14. KODLAMA KULÜBÜ
 15. ROBOTİK KULÜBÜ
 16. FEN BİLİMLERİ PROJE KULÜBÜ
 17. AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
 18. INTERNATIONAL OFFICE