Türk Milli Eğitimi gerekleri doğrultusunda bilgi teknolojilerini kullanan, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Etkin öğrenme modeli ile her öğrencinin konuyu kendine özgü, doğru metot ve yaklaşımla öğrenebileceği ve kendi seviyesinin en üst düzeyine çıkabileceği felsefesi geçerlidir.

İlkokulda 1.sınıftan itibaren Türk ve Yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizcenin doğal konuşma ortamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Tüm sınıflarda İngilizce dersleri için seçilen yayınlar, programlar çoklu zeka kuramına uygundur ve böylece her öğrencinin kapasitesinin en üst seviyesine çıkması amaçlanır. Okulumuz öğrencilerinin her dersten, bir sonra ki konuya geçmeden, varsa eksik bilgileri ek çalışma ve dersler uygulanarak, eğitimlerinin tamamlanması sağlanır.