5. ve 6. SINIFLAR

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş aşamasında önemli bir yer tutan LKS çalışmalarına 5. ve 6. sınıflarda başlanmaktadır.
 • Her öğrenciye yıl boyunca 12 adeti Süreç Değerlendirme olmak üzere toplam 28 adet Deneme Sınavı uygulanır.
 • 250 adet Konu Kazanım, 54 adet Ünite Kazanım, 8 adet Genel Tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

7. SINIFLAR

 • Liseye Kayıt Sınavların (LKS) hazırlık aşaması olarak da değerlendirilebilecek olan 7. sınıflarda temel eğitim ile LKS hazırlığı buluşturulur.
 • Her öğrenciye yıl boyunca 12 adeti süreç değerlendirme olmak üzere toplam 36 adet deneme sınavı uygulanır.
 • 284 adet konu kazanım 64 adet ünite kazanım ve 12 adet genel tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

8. SINIFLAR

 • Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemine hazır öğrenciler yetiştirmek adına çalışmalarımız Ağustos ayının ikinci haftası başlar ve tamamen LKS hazırlık süreci olarak devam eder.
 • Kasım ve Nisan LKS sınavlarında önce sorumlu kamplar belirt düzenlenir.
 • Yıl boyunca 12 adeti süreç değerlendirme olmak üzere toplam 54 deneme sınavı uygulanır.
 • 316 adet konu kazanım, 72 adet ünite kazanım ve 24 adet genel tekrar testleri uygulanır.
 • Yıl boyunca toplam sekiz adet rehberlik envanterleri yapılır.